Onze diensten

De advocaten van het kantoor Turolex werken onderling samen en elk complex dossier bespreken zij samen vanuit een eigen specialiteit en persoonlijke visie.

Turolex is actief voor particulieren, Belgische en buitenlandse ondernemingen, verzekeraars en overheden.

Aansprakelijkheidsrecht

Zowel procedures, onderhandelingen, opmaken van maatcontracten in verband met:

Buitencontractuele aansprakelijkheid – productaansprakelijkheid

Erfrecht

Zowel procedures, onderhandelingen, opmaken van maatcontracten, dadingen inzake vereffening en verdeling in verband met:

Vereffening en verdeling van nalatenschappen – schenkingen – testamenten – vermogensplanning: oprichting en opvolging van familiale ondernemingen of burgerlijke maatschappen

Aannemingsrecht

Zowel procedures, onderhandelingen, opmaken van maatcontracten in verband met:

Aannemingscontracten – procedures aangaande bouw met aansprakelijkheid van aannemers, studiebureaus en architecten – facturatie en betaling – contracten: redactie, advies, interpretatie – expertise & deskundig onderzoek

Handelsrecht

Zowel procedures, onderhandelingen, opmaken van maatcontracten in verband met:

Invordering van niet-betaalde facturen – Betwistingen in verband met facturen – algemene- en bijzondere verkoopsvoorwaarden, factuurvoorwaarden en algemene betalingsvoorwaarden

Ondernemingsrecht

Alles in verband met:

Vennootschapsrecht (oprichting, going concern, conflicten en ondernemingen in moeilijkheden), commerciële samenwerkingsovereenkomsten (in diverse vormen: franchise, joint venture, THV,…), M&A.

Vastgoedrecht

Alles in verband met:

Gemene huur, woninghuur, handelshuur, pacht, erfdienstbaarheden (servitude: wegenissen enz.), vruchtgebruik en opstal, regelgeving vastgoedmakelaardij, koop en verkoop, vrije en/of gedwongen mede-eigendom (syndicus, VME).

Familierecht

Zowel procedures, onderhandelingen, opmaken van maatcontracten in verband met:

Echtelijke problemen: dringende en voorlopige maatregelen, echtscheiding – feitelijk samenwonenden, samenlevingscontracten – vereffening verdeling van het huwelijksvermogen na echtscheiding – betwistingen ouderschap en afstamming – betwistingen kinderen

Strafrecht

Zowel procedures, onderhandelingen in verband met:

Strafrechtelijke verdediging inzake al de misdrijven en in beschuldiging stellingen voor de politierechtbank, correctionele rechtbank en Hof van Assisen – burgerlijke partijstellingen tot bekomen van schadevergoeding voor letselschade voor dezelfde rechtbanken

Sportrecht

Alle juridische aangelegenheden in en rond de sport.

Vreemdelingenrecht

De tak van het recht die zich bezighoudt met de rechtspositie van personen in een staat waarvan zij geen onderdaan zijn.

© 2022 Turolex. Dienstenwet. Privacy verklaring.